1000 награди за 1000 романтици

ОБЩИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

1000 награди за 1000 романтици

 провеждаща се в периода 06.02.2021г. до 21.02.2021 г. на територията на „Paradise Center“

 

 1. ОРГАНИЗАТОР
  1. Организатор на кампанията „1000 награди за 1000 романтици“ („Кампанията“) е „Булфелд“ ЕООД, ЕИК 175266642, със седалище: гр.София, бул. „Черни връх“ №100 („Организатор”). Организаторът е собственик на търговски център “Paradise Center”, с адрес бул.Черни връх 100, 1407 София, България („Paradise Center“).
  2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Paradise Center.  - www.paradisе-center.com.
 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
  1. Кампанията се провежда в търговски център Paradise Center.
 3. СРОК И ПРАВО НА УЧАСТИЕ
  1. Кампанията се провежда всеки ден в периода 06.02.2021  г. до 21.02.2021 г. (наричани за краткост „Срок“) между 10:00 ч. и 21:00 ч или до изчерпване на наградите. Срокът може да бъде променен от Организатора, като това следва да бъде публикувано в сайта www.paradise-center.com. 
  2. Участието в Кампанията е обвързано с покупка от минимум 50 лв. от търговските обекти в Paradise Center в периода на Кампанията. В Кампанията не участват касови бонове получени при заплащането на комунални сметки, сметки за телефон, застраховки, обмяна на валута и банкови транзакции.
  3. Един касов бон на стойност на/над 50 лв. дава право на едно участие. За един или няколко касови бонове сформиращи сума по-голяма от 50 лв., участникът има право на брой участия кратни на 50. За избягване на съмнение, при касови бонове надвишаващи 50 лв., но не кратни на 50, участникът ще има право само на толкова участия, колкото пъти сумата е кратна на 50 лв. (напр. при касов/и бон/ове на стойност от 150 лв., участникът ще има право на 3 участия).
  4. Право на участие в Кампанията имат физически лица, които не са поставени под запрещение и отговарят на следните условия:
   • Навършили са 16-годишна възраст;
   • Пазарували са на минимална стойност от 50 (петдесет) лв., съобразно условията на точки 3.2. и 3.3. по-горе, в рамките на Срока, в магазините/търговските обекти на Paradise Center, и са регистрирали покупката си, съгласно условията по точки 5.1. и 5.2. по-долу.
  5. В Кампанията не могат да участват служителите на Организатора, както и всички трети лица, заети с дейности, свързани с реализацията на Кампанията и членове на техните семейства.
 4. НАГРАДА
  1. Наградите в Кампанията са:
 • 1бр. Ваучер на стойност 150лв. от Inside Us
 • 5бр. Ваучера за 10% остъпка от от FREYWILLE
 • 3бр. Ваучера за 15% отстъпка от Swiss Boutique
 • 20бр. Ваучера на стойност 20лв от Invoke
 • 10бр. Ваучера на стойност 25лв от TIMBERLAND/NAPAPIJRI
 • 10бр. Ваучера на стойност 25лв от Skechers
 • 100бр. Предпазни маски от Nike
 • 10бр. Подаръчни комплекти от чантичка с продукти в специален размер от MAC
 • 2бр. Ваучера за пазаруване на стойност 50лв от Zeiss Vision Center
 • 2бр. Сетове за почистване  – спрей и кърпичка от Zeiss Vision Center
 • 30бр. Безплатна импрегнация на обувки от Humanic
 • 50бр. Еднократна отстъпка от 20% на продукти с марка Douglas
 • 5бр. Подаръчен комплект от Intesa
 • 100бр. Ваучера за отстъпки 20% на всички артикули извън текуща промоция и трайно ниски цени от Комсед
 • 30бр. Плюшена играчка Дяволче 20см от Комсед
 • 100бр. Ваучера за 20% отстъпка от Flower’s&Co Gallery
 • 5бр. Ваучера за 30% отстъпка на абитуриентски рокли от Bridal Fashion
 • 5бр. Ваучера за 20% отстъпка на булченски рокли от Bridal Fashion
 • 4бр. Ваучера за пазаруване на стойност 50лв валеден за Opticlasa или Promooptic
 • 5бр. Ваучера за 30% отстъпка от Vision Express
 • 2бр. Ваучера на стойност 50лв от Morrigan
 • 20бр. „Кофа за двама“ или „Хот кофа за двама“ от KFC
 • 5бр. Ваучера за 30% отстъпка от Happy Socks
 • 5бр. Ваучера за 50% отстъпка от Happy Socks
 • 1бр. Акумулаторна стъргалка за автомобил EDI4 от Karcher
 • 2бр. Часовника SUON401 GLITTERSPACE от Swatch
 • 5бр. Ваучера за 20% отстъпка от Bulgaria Gems
 • 1бр. Подарък Геода от Aметист от Bulgaria Gems
 • 100бр. Ваучера за 40% отстъпка от Under Armour
 • 10бр. Ваучера за отстъпка от 20% за продукти на редовна цена и 10% отстъпка за всички намалени стоки от Massimo Zardi
 • 10бр. Аксесоари за чанта – тип ключодържател от Massimo Zardi
 • 10бр. Чанти за кръста с лого от Guess
 • 10бр. Бутилки за напитка от LIU JO
 • 10бр. Тениски с къс ръкав от Superdry
 • 10бр. Деним чанти на Dua Lipa от Pepe Jeans
 • 10бр. Ваучера на стойност 20лв от Sport Depot
 • 50бр. Ваучера за 10% отстъпка от ZooMall
 • 20бр. Лакомства за котка или куче (по избор) от ZooMall
 • 30бр. Gift Card на стойност 50лв от Paradise Center (Картите могат да бъдат получени от 05.03.2021г на бюро Информация)
 • 27бр. Стъклени бутилки от Paradise Center
 • 27бр. Преносими батерии от Paradise Center
 • 28бр. Чадъра от Paradise Center
 • 120бр. Талисмана за гривна колекция Drops на Morellato от R.E.D. S. JEWELRY SHOP
 • 20бр. Ваучера на стойност 20лв от Andrews
  1. Наградите са описани в т. 4.1. са предварително определени от Организатора и наемателите в Paradise Center и не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност или за други артикули с подобна характеристика.
 1. МЕХАНИКА НА УЧАСТИЕ
  1. Всеки участник следва да представи касовата/те бележка/и, отговаряща/и на изискванията съгласно точки 3.2. и 3.3. по-горе на бюро „Информация“, находящо се на ниво 0 в Paradise Center и да си изтегли Валентинка от предоставената кутия.  .
  2. За целите на участие в Кампанията, лицето следва да предостави касова/и бележка/и. Служителят на бюро „Информация“ поставя мокър печат на касовата бележка, която остава в участника. Служителят на бюро „Информация“ предоставя на участника право да изтегли своята Валентинка от кутията описани в т.5.1.
  3. Ако дадено лице не отговаря на условията по точка 3.4., то служителят на бюро „Информация“ ще откаже да постави мокър печат на касовата бележка и съответно това лице няма да има право да участва в Кампанията.
 2. Наградите се получават от/в съответния търговски обект / ако в промоционалната Валентинка, не е описан друг начин за получаване/, като търговският обект предоставя наградата обозначена на всяка валентинка, след изтеглянето й. Валентинката, съдържаща описание на наградите следва да се предявят от спечелилите участници в срок до 31.03.2021г. /ако на самата промоционално късметче не е обозначен друг срок/.
 3. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
  1. Всяка награда, отстъпка или ваучер се предоставя само при предоставяне на печеливша валентинка в съответния търговски обект, от който е предоставена наградата. При загубване или непредоставяне на валентинката в търговския обект предоставящ конкретната награда, отстъпка или ваучер, участникът няма да получи своята награда.      . В случай че даден участник не получи наградата си поради причини, посочени в тази точка, то Организаторът не носи никаква отговорност за не-предоставянето на съответната награда, нито за обезщетяване на изтегления участник, който не е получил наградата си.
  2.  Наградите следва да се получат в срок до 31.03.2021г. от обозначения на валентинката търговски обект в Paradise Center, всеки ден от 10:00 ч. до 21:00 ч., освен ако в конкретната валентинка не е упоменат друг срок.   
  3. При теглене на наградата, печелившият участник е длъжен да предостави валентинката  и документ за самоличност с цел изготвяне на приемо – предавателен протокол. При загубване или непредоставяне на Валентинка от спечелилия участник, участникът няма да получи своята награда.     
  4. Правото на печелившия участник да получи наградата е лично, ненаследимо и непрехвърлимо.
  5. Спечелилите участници имат право да получат наградите си срещу подписване на приемо-предавателен протокол.
  6. На основание чл.12 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 и §1, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността на стойност над 100 (сто) лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. С настоящото, всеки печеливш е уведомен и е запознат със задължението си да впише получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ като доход за 2021 г.
 4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УЧАСТНИК
  1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време преди тегленето на наградите, като обяви това публично на официалния уебсайт на Paradise Center  - www.paradise-center.com - или по друг подходящ начин. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и каквото и да е обезщетение.
  2. До момента на предоставяне на наградите без предупреждение могат да бъдат изключени от Кампанията участници, които:
   • Са нарушили по какъвто и да било начин настоящите общи условия; и/или
   • Участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание.
 5. ЛИЧНИ ДАННИ
  1. Всички лични данни, а именно име и фамилия на участника, ще бъдат използвани единствено във връзка с тази Кампания и няма да бъдат предоставяни на трети лица.
  2. Предоставянето на лични данни (а именно име и телефон) от участниците е доброволно, като същите ще бъдат използвани само за целите на Кампанията. С предоставянето на личните си данни, участникът се съгласява изрично с официалните правила на Кампанията, в това число и с обработването на неговите лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Организаторът се задължава да не предоставя личните данни, събрани за целите на Кампанията, на трети лица. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до същия. След изтичане на Срока и връчване на наградите името и телефонът на участниците ще бъдат заличени.
  3. С участието си участниците се съгласяват, в случай че спечелят награда, да бъдат фотографирани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното простронство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора. 
  4. Всички участници, изрично разрешават обявяването на името и фамилията си в официалната Фейсбук страница на Paradise Center, както и на сайта www.paradise-center.com, а евентуално и в други медии, за което те няма да изискват никакво заплащане или обезщетение.
 6. ДРУГИ
  1. Официалните правила за участие в Кампанията са оповестени и достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на адрес: www.paradise-center.com и на бюро „Информация“ /ниво 0/ в Paradise Center; 
  2. С предоставянето на касовите бележки за участие в Кампанията, участниците, декларират, че са запознати и се съгласяват да спазват настоящите официални правила за участие.
  3. Организаторът, не носи отговорност при забавяния, промени и технически смущения в предоставянето на наградата. Организаторът не носи отговорност за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, извън контрола му.
  4. Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими действия в случай на измама или извършен опит за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Организатора или на някой от неговите партньори, участващи в организирането на Кампанията. Всяка измама или опит за измама ще доведе до отстраняване на участника от участие в Кампанията, като Организаторът има право да подведе този участник под отговорност, съобразно приложимите правни норми.
  5. Участникът носи отговорност за всички разходи, направени от него, в резултат на участието му в Кампанията. 
  6. Участникът се съгласява и приема, че участието му в Кампанията и/или спечелването на наградата може да доведе до задължения за заплащане на такси, данъци или други разходи за сметка на участника, съгласно приложимото законодателство.  Участникът е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в Кампанията.
  7. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Кампанията се изпращат писмено на Организатора на следния адрес: office@paradise-center.com. На същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.
 7. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
  1. Потенциални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.