Paradise Center Video

Soft Unit Conf 2018: Останете тук, където вашата история има значение!

Потенциалът на най-важната единица във всяка икономика – човекът, е фокусът на първото издание на Soft Unit Conference, което ще се проведе на 28 и 29 септември 2018 г. в Sofia Event Center.