News

Picture: Важна информация!

Важна информация!


Във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка Paradise Center ще продължи да работи в ограничен режим до 14.06.2020 г. Достъпът до търговския център ще се извършва през ниво -2 /зелено лоби/, Централен вход /бул. "Черни връх" и ул. "Сребърна"/, Южен вход /бул. "Черни връх" и ул. “Филип Кутев“/.

Обектите, които обслужват клиенти на територията на търговския център са:

Хранителни магазини

BILLA 08:00 - 22:00
Берьозка 10:00 - 22:00 
Health Store 10:00 - 20:00 

Заведения

Harem 09:00-02:00

Starbucks 09:00 – 18:00

Аптеки 

Аптека Subra 10:00 - 20:00 
Аптека SCS+ 10:00 - 20:00

Дрогерии

DM 10:00 - 20:00 
Lilly 10:00 - 18:00

Домашни любимци 

ZooMall 10:00 - 18:00

Банки
Fibank 10:00 - 18:00 
Post Bank 10:00 - 18:00
Unicredit Bulbank 10:00 - 18:00

Услуги 
SDI 10:00 - 21:00

Easypay 09:00 - 20:00 часа, почивки: 12:30-13:00 часа, 16:30-17:00 часа.

Междувременно продължаваме да спазваме режим на висока хигиена и засилена дезинфекция в Paradise Center.