Shops

1 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z а б в г д з и к м н п с ф х
Every day from 10am to 10pm
За резервации на бара и въпроси относно празнуване на рождени дни: 0882 49 90 41 За резервации на боулинг: 0884 23 01 01 За организиране на събития, мнения, предложения и оплаквания: 0889 67 66 67
24/7
02/ 447 07 07
Everyday from 10am to 10pm
Mail: office@weplay.bg ; Рецепция и резервации: 0887 082 080