Актуално

Снимка: Важна информация

Важна информация


От 13.03.2021г. Paradise Center въвежда допълнителни мерки- завишен брой охранители и задължителен възрастен придружител за лица под 18 години, за да гарантира сигурността на посетителите и наемателите си в извънредна епидемична обстановка. Забранено е влизането на лица под 18г. с изключение на такива придружавани от пълнолетен родител или настойник. Повече от едно лица, ненавършили 18г. ще бъдат допускани с пълнолетен придружител, само ако са членове на едно семейство или домакинство.