Търговски обекти

1 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z а б в г д з и к м н п с ф х
Филтрирай по категория

Playsense

За магазина

Магазин Playsense в Paradise Center предлага висококачествени дървени играчки, насочени към насърчаване на ранното детско развитие. При нас може да откриете разнообразие от продукти в четири основни категории:

 - ранно детство

 - конструктивни игри

 - образователни игри

 - сюжетно-ролеви игри.

На вашето внимание предлагаме не просто дървени играчки, а пособия и материали, които са базирани на основата на научни разработки и опит при взаймодействието с деца и със специфични образователни потребности

Игрите в магазин Playsense подпомагат децата да развиват своите сетивност и умения, да добият увереност, че могат да се справят с различни предизвикателства. Нашият търговски обект е ситуиран съобразно принципите на Мария Монтесори за свободна и контролирана среда. Клиентът има достъп до всеки един продукт. Може да се запознае с него, да поиграе, както и ако желае да получи методическа помощ.