Offer

Нова линия на Samsonite Base Boost - само през август с -20%!

Лека на конструкция, по-голям обем, сигурност при всяко пътуване. 
Base Boost!

from
Samsonite
Shopping
Ниво -1