СИГУРНОСТТА НЕ Е МОДА, А ОТГОВОРНОСТ

СТАНОВИЩЕ НА NEPI ROCKASTLE ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ


Напълно подкрепяме отварянето на търговските центрове в България и бихме искали да благодарим на българското правителство за навременните и ефективни решения и мерки за сигурност. По отношение на моловете ни в България Serdika Center и Paradise Center сме предприели всички необходими предпазни мерки и сме готови да възобновим дейността им.  

На база опита ни с търговските ни центрове в Полша и Литва, които отвориха врати още в началото на месеца, вярваме, че имаме необходимия опит, за да възстановим търговската дейност в двата центъра непосредствено след съответното решение от страна на властите, с които сме в постоянен контакт. В допълнение разработихме и план за допълнителни мерки за сигурност, които ще въведем веднага, щом моловете възобновят дейността си. Основни цели на този план са да се осигури социална дистанция и постоянна дезинфекция на търговските центрове. 

Сигурността на нашите клиенти и служители е изключително важна. Ето защо още в самото начало на пандемията предприехме извънредни мерки за дезинфекция и хигиена във всички зони с интензивен трафик. Увеличихме честотата на процесите на почистване и дезинфекция в нашите търговски центрове, особено в чувствителни зони като входове на центровете, тоалетни, зони за хранене, асансьори и ескалатори. Поставихме дозатори с дезинфектанти в тези зони и засилихме естествената вентилация на търговските центрове. На екраните в центровете и в тоалетните са публикувани съобщения за превенция и информация, за да се повиши информираността на посетителите за начините за предотвратяване на инфекции, които се споделят чрез всички наши комуникационни канали, като по този начин клиентите се образоват допълнително относно отговорно поведение.

След пълното възобновяване на дейността ни търговският център ще продължи да се дезинфекцира ежедневно с особено внимание към всички места с интензивен трафик. Ще изискваме задължителното носене на маски от всички клиенти и служители. Съгласно указанията на CDC (Centers for Disease Control and Prevention), Atlanta, Georgia и REHVA (Representatives of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) увеличаваме естествената вентилация. Системите и в двата ни обекта позволяват 100% естествена вентилация, като всички входове се използват за допълнително проветрение. 

След като нормалната търговска дейност бъде възстановена, имаме готовност да следим трафика вътре в моловете съгласно всички препоръки на властите, като основни приоритети ще бъдат социалната дистанция и отговорното и сигурно пазаруване. В зоните за хранене планираме да променим разположението на всички маси. Продължаваме започналата през март информационната кампания и добавяме нови мерки като монтиране на подови стикери, указващи необходимостта от спазване на физическа дистанция, така че да бъдат избегнати струпвания на хора.