Политика за бисквитки

 • Обща информация

  • Общата правна рамка, уреждаща защитата на личните данни, е Общият регламент за защита на личните данни № 679/2016 ("ОРЗД"), приложим в Европейския съюз. Настоящата Политика за бисквитките е в съответствие с изискванията, посочени в ОРЗД.

   Настоящата Политика за бисквитките ("Политика за бисквитките") описва различните видове бисквитки, които се използват във връзка с интернет страницата, притежавана и управлявана от NE Property BV ("Интернет страницата").

   За популяризирането на Търговския център, включително чрез Интернет страницата, NE Property BV си сътрудничи със следните структури на NEPI Rockcastle Group: Булфелд ЕООД ("Търговски център"), NEPI Investment Management SRL ("NIM") и Marketing Advisers SRL ("MA"). От гледна точка на управлението на Вашите лични данни, горепосочените структури на NEPI Rockcastle Group действат като съвместни администратори, съгласно член (26) от ОРЗД.

   NE Property BV, Търговският център, NIM и МА са част от групата NEPI Rockcastle Group и за целите на настоящата политика ще бъдат наричани заедно "NEPI Rockcastle Group" или "съвместните администратори". Когато в настоящата Политика за бисквитките се използва "Ние", "Наши", това се отнася за NEPI Rockcastle Group.

  • КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?

   "Интернет бисквитка" (известна още като "бисквитка за браузър”, "HTTP бисквитка" или бисквитка) е малък файл, състоящ се от букви и цифри, който се съхранява на компютъра, мобилното устройство или друго оборудване на потребителя което позволява достъп до интернет.

   Бисквитките се инсталират чрез браузъра (например Internet Explorer, Firefox, Chrome). След като бъдат инсталирани, бисквитките имат определен срок на живот и остават "пасивни", което означава, че не съдържат софтуер, вируси или шпионски софтуер и няма да получат достъп до информацията на твърдия диск на потребителя, на чието оборудване са инсталирани.

   Бисквитката се състои от две части: име и съдържание или стойност на бисквитката.

  • КАК И ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИ?

   Използваме бисквитки, за да подобрим употребата на интернет страницата и нейната функционалност, както и за да разберем по-добре как посетителите използват интернет страницата и предлаганите им услуги.

   Съхраняването на "бисквитките" ни осигурява лесен и удобен начин за персонализиране и подобряване на мобилното приложение и способства да направим следващото Ви посещение по-приятно.

   NEPI Rockcastle Group не използва бисквитки, за да събира лична информация, като например Вашето име, но може да свърже информацията, съдържаща се в "бисквитката", с Вашата лична информация, събрана по друг начин (например чрез формуляри за регистрация).

 • КАК МОГА ДА УПРАВЛЯВАМ БИСКВИТКИТЕ?

  • Блокиране на бисквитките

   Имате възможност да приемете използването на бисквитки, което ще Ви позволи при посещение на интернет страницата да използвате всички функции без ограничения. Не е възможно да се откажат строго необходимите бисквитки, тъй като това може да повлияе на на алгоритъма за взаимодействие с потребителя и функционалността при използването на интернет страницата.

   Блокирането на други бисквитки няма да повлияе на потребителския Ви опит или функционалност при използването на интернет страницата. Ако откажете използването на всички бисквитки, първичните бисквитки и бисквитките на трети страни ще бъдат дезактивирани. Първичните бисквитки също ще бъдат изтрити. Няма да можем да изтрием бисквитките на трети страни. По тази причина ще трябва лично да изтриете бисквитките на трети страни. Това може да бъде направено от настройките на вашия браузър.

  • Дезактивиране и/или изтриване на бисквитките чрез Вашия браузър

   Алтернативно и/или допълнително можете да промените настройките за бисквитките чрез Вашия интернет браузър. Вашият интернет браузър дава възможност да променяте настройките за бисквитките. Тези настройки на браузъра за бисквитките обикновено се намират в менюто “options”, “tools” или “preferences” (опции, инструменти или предпочитания) на Вашия интернет браузър. Можете също така да направите справка в менюто “Help” (Помощ) на браузъра. Различните браузъри могат да използват различни механизми за дезактивиране на бисквитките. Настройки за бисквитки в Internet Explorer Настройки за бисквитки в Microsoft Edge Настройки за бисквитки във Firefox Настройки за бисквитки в Chrome за настолен компютър/лаптоп Настройки за бисквитки в Chrome за Android Настройки за бисквитки в Safari

   По отношение на настройките на браузъра за изтриване на предишни бисквитки, важат същите принципи, както при забраняването на нови бисквитки чрез настройките на браузъра. Следвайте съответните инструкции за Вашия браузър, както са описани по-горе.

   Съществуват онлайн инструменти за изтриване на всички бисквитки, останали от посетени от Вас интернет страници, като например www.allaboutcookies.org.

   Когато посещавате тази интернет страница от други компютри, ще трябва отново да промените настройките си.

 • КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

  • Строго необходимите бисквитки осигуряват функции, без които няма да можете да използвате тази интернет страница, и гарантират, наред с другото, че когато имате достъп до функциите на

   интернет страницата, ще видите версия, която има широколентова връзка за количеството данни, съответстваща на интернет връзката, която използвате. Освен това, ако сменяте страниците, такава бисквитка ще изпълнява функцията за превключване от http към https. Също така, бисквитките от този тип съхраняват и вашия избор относно използването на бисквитки на нашата интернет страница.

   Строго необходимите бисквитки, които използваме, са:

   – бисквитки, използвани единствено за целите на интернет комуникацията;

   – строго необходими бисквитки, за да можем да предоставяме изрично изискваните от Вас услуги (т.е. ако тези бисквитки бъдат дезактивирани, няма да можем да Ви предоставим изрично изискваната услуга).

   Използването на строго необходимите бисквитки за целите, описани по-горе, се основава на легитимните ни интереси да осигурим правилното функциониране, достъп и техническа употреба на интернет страницата и да Ви предоставим услугите, които изрично сте поискали.

   Статистически бисквитки: Тези бисквитки се използват, за да ни предоставят статистическа информация за работата на интернет страницата (например за отчитане на посещенията, изходящия трафик). Тази категория може да включва и бисквитки на трети страни.

   Използването на статистически бисквитки за целите, описани по-горе, се основава на легитимните ни интереси за подобряване на съдържанието на интернет страницата и кампаниите, провеждани на интернет страницата, както и да оценим по-добре показателите за ефективност (KPI) на търговските кампании, провеждани през нашата интернет страница.

   Маркетингови бисквитки: Тези бисквитки позволяват на интернет страницата да съхранява Вашите избори и да Ви предоставя подобрени и по-персонализирани функции. Тази категория може да включва и бисквитки на трети страни.

 • СЪГЛАСИЕ ЗА МАРКЕТИНГОВИ БИСКВИТКИ

  • NEPI Rockcastle Group възнамерява да използва бисквитки за маркетингови цели, но е необходимо Вашето съгласие. Щракнете върху бутона “Save Settings” (Запазване на настройките), за да ги приемете, или върху бутона “Manage Settings” (Управление на настройките), за да научите повече за категориите използвани бисквитки и да ограничите използването на определени категории бисквитки.

   Въпреки че бисквитките, намиращи се на интернет страницата, обикновено не съдържат лична информация, доколкото информацията, съдържаща се в бисквитката, е свързана с Вашата лична информация, събрана по друг начин (например чрез формуляри за регистрация), дружествата от групата NEPI Rockcastle ще действат като съвместни администратори в съответствие с член 26 от ОРЗД.

   Съвместните администратори ще си сътрудничат въз основа на своето споразумение и ще гарантират, че правата Ви се спазват изцяло, независимо от това към кой съвместен администратор е отправено искането за упражняване на правата. В тази връзка можете да упражните някое от правата, посочени в раздела Data subjects' rights (Права на субектите на данни) в Политиката за поверителност с изключение на правото да възразите срещу обработването, тъй като обработването не се основава на легитимния интерес на съвместните администратори.

 • ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДПОЧИТАНИЯ

  • Можете да изберете категориите на конкретните бисквитки, използвани на тази интернет страница.

   С изключение на категорията бисквитки, които са строго необходими за функционирането на интернет страницата, можете да приемете или да откажете използването на бисквитки за всяка категория бисквитки, като преместите селектора в края на всеки ред в полето, което ще се появи на екрана при достъп до опцията “MANAGE SETTINGS” (Управление на настройките), включена в банера, сигнализиращ за използването на бисквитки, който се показва при първия Ви достъп до интернет страницата. Няма да използваме други категории бисквитки, с изключение на тези, които са строго необходими за правилното функциониране на интернет страницата, ако изберете да не използвате тези категории бисквитки.

   Всеки път, когато Ви предлагаме да приемете или откажете използването на категориите бисквитки", Ви предоставяме основната информация, която трябва да знаете, за да направите своя избор: категориите бисквитки, идентичността на оператора на данни, дали има категории "бисквитки", които са постоянни или сесийни, дали тази категория бисквитки е основна бисквитка или бисквитка на трета страна (с изключение на строго необходимите бисквитки [тези "бисквитки" винаги са първични]) и дали личните Ви данни се предават извън рамките на Европейското икономическо пространство.

   След като се съгласите с използването на дадена категория "бисквитки", можете да се върнете към избора си и да дезактивирате бисквитките (освен тези, които са строго необходими за функционирането на тази интернет страница), както следва

   (i) чрез достъп до опцията “MANAGE SETTINGS” (УПРАВЛЕНИЕ НА НАСТРОЙКИТЕ), включена в банера, сигнализиращ за използването на "бисквитки", който се показва при първия Ви достъп до интернет страницата;

   (ii) чрез достъп до постоянната връзка "COOKIE POLICY & SETTINGS” (ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ И НАСТРОЙКИ), разположена в списъка в долната част на интернат страницата, достъпен на всяка страница на интернат страницата.

 • ПРОМЕНИ В ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

  • Настоящата политика за бисквитите е последно актуализирана на 20.09.2023 г.

 • СТРОГО НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ

  • Това са бисквитки, които бихте взели със себе си на необитаем остров. По принцип това са данни от съществено значени за основните функционалности на интернет страницата, без да включват лични данни. Те могат да бъдат използвани от интернет страницата за активиране на основни функции, като например навигация по страниците и достъп до защитени зони на интернет страницата. Важно е да знаете, че интернет страницата не може да функционира правилно без тези бисквитки, така че те не могат да бъдат дезактивирани от нашата система.

   Наименование 

   Описание

   Вид 

   Продължителност 

   Хост

   TiPMix 

   Azure задава бисквитката TiPMix за да определи към кой уеб сървър посетителите трябва да бъдат насочени.

   Необходими

   1 час

   Microsoft.com 

   x-ms-routing-name  

   Azure използва тази бисквитка, за да маршрутизира производствения трафик чрез указване на производствения слот. 

   Необходими

   1 час 

   Microsoft.com 

    

    

    

    

    

 • СТАТИСТИЧЕСКИ БИСКВИТКИ

  • Желанието ни е да Ви предоставим възможно най-добро изживяване, а анонимно събраната статистическа и аналитична информация ни помага да разберем как взаимодействате със страницата, когато ни посещавате, и съответно - да подобрим нашите услуги и съдържание.

   Наименование 

   Описание 

   Вид 

   Продължителност 

   Хост 

   Google Analytics 

   Бисквитките на Google Analytics събират информация анонимно и генерират уникално идентифициране на всеки посетител.

   статистически

   365 дни 

   https://policies.google.com/privacy 

   Facebook Tracking Pixels 

   Събира информация за начина, по който посетителите, дошли на страницата чрез фейсбук линкове, си взаимодействат с нея.   

   статистически 

   90 дни

   Facebook.com 

 • МАРКЕТИНГОВИ БИСКВИТКИ

  • Вие сте уникални и ние ви харесваме такива. Ето защо искаме да Ви представяме само отстъпки и дейности, съобразени с Вашите предпочитания и интереси. Тъй като не вярваме в спама или ненужните реклами, маркетинговите бисквитки ни помагат да Ви предлагаме подходящи и персонализирани търговски съобщения, така че да можете да се наслаждавате на това, което е най-подходящо за Вас.

   Наименование

   Описание 

   Вид

   Продължителност

   Хост

   _fbp  

   Мета задава тази бисквитка да показва реклами или във фейсбук, или в други платформи на Мета.

   маркетингови

   90 дни 

   https://www.facebook.com/privacy/explanation 

   Google Ads  

   Използва се за ремаркетинг да регистрира и запише действията на посетителя, след като последният види или кликне на реклама на някой от гугъл рекламодателите. 

   маркетингови 

   90 дни 

   Google.com 

Отведи ме до секция